• spanord.no

Lunde Gruppen shoppet luksus før kollaps

I tiden før Lunde Gruppens konkurs, handlet Johannes Lunde luksuseiendommer i stor stil.