• En norsk undersøkelse viser at hjemmekontor i mange tilfeller fører til mer jobbing. Colourbox

Jobber mer med hjemmekontor

Forskjellene mellom arbeidstid og privatliv viskes ut med hjemmekontor viser en ny undersøkelse.