• Isolering er et omhyggelig arbeid. Når tømrerbas Jostein Osland er ferdig med dette huset, skal det trykktestes. Tålegrensen for luftlekkasje er ekstremt lav i passivhus. Pål Christensen

Passive hus - passive kjøpere

Eneboligen som Jostein Osland klargjør med hele 40 centimeter isolasjon i taket blir 165.000 kroner dyrere enn en vanlig bolig. Det er huskjøperen lite bevisst på.