• Scanpix

Ufør - hvordan få info om inntektsgrense?

Jeg er sosionom i en psykiatrisk institusjon og er i kontakt med personer som arbeider deltid og har varig uføretrygd, gradert ytelse. Mange mister oversikten med hensyn til hva de får lov til å tjene hvert kalenderår. Tidligere ble dette oppgitt på trygdelappen rundt august, men kan ikke se at det ble gjort i 2009. Hvordan kan en raskt få et skriftlig svar på spørsmålet?