• Salget av lisensfri forsvarsspray har eksplodert.

Utsolgt for forsvarsspray

Salget av forsvarsspray og overfallsalarm har eksplodert.