• Truls Nordahl, direktør for Nav Rogaland, synes ledighetstallene for mai peker i riktig retning. FOTO: Jonas Haarr Friestad

Ledigheten kraftig ned i Rogaland

Arbeidsledigheten i Rogaland har gått kraftig ned den siste måneden.