• Samboerparet Anne Jorunn Skandsen og Inge Eide skulle for lengst ha flyttet inn i ny leilighet i denne blokka på Skadbergbakken. Men fortsatt står blokka bare som et råbygg, og den videre skjebnen er usikker. Flere mener blokka bør rives. Ove Heimsvik

Kjøpekontraktene kan bli annullert

Får de leilighetene, eller blir kontraktene annullert? Kjøperne av leiligheter i denne blokka på Skadbergbakken vet ingen ting om utfallet, men det er langt fra sikkert at en ny utbygger vil overta gamle kjøpekontrakter.