Hvem blir Petoro-direktør?

Hvem skal bli direktør for det nye forvaltningsselskapet for statens direkte eierandeler i oljefeltene, Petoro? Tore Sandvold skal være arbeidende styreformann bare i en overgangsperiode og skal ansette den daglige lederen.