Storebrands aksjonærer står fritt

Aksjonærene i Storebrand, også Folketrygdfondet, står fritt til å vurdere om de vil akseptere oppkjøpstilbudet fra finske Sampo.