OECD kutter optimistisk prognose

Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD)reduserer sine prognoser for den økonomiske veksten. Det tidligerevarslet om en vekst på 3,3 prosent ble torsdag kuttet til 2prosent.