Sirkusartister i luft og på land

Arbeidsdagen består av flyktige treff med fremmede. Når servicen skal skreddersys, må de flyansatte bruke følelser og sin usynlige kompetanse.