- Ryssdalutvalget blir skyteskive

— Vi blir beskyldt for alt som er leit, mener Nils-Henrik M. von der Fehr. Han er overrasket over at Ryssdalutvalgets forslag til ny lov for høyskoler og universitet vekker så mye harme.