Dyrt for småkraft

Tenk deg at en vei tåler 10.000 biler i døgnet. Er det da rimelig at bilist nr. 10.001 skal betale utvidelsen fra to til fire kjørefelt?