Dårligere rettssikkerhet for uorganiserte

Mister du jobben uten saklig grunn, er det liten hjelp i å halovverket på din side. Hvis du ikke er organisert i en fagforening,kan det bli økonomisk ruin for deg.