Fikset garanti for Snøhvit

Aker Kværners problemer med å skaffe bankgarantier for offshoreprosjektene fikk SR-Bank til å stille en spontan garanti på 50 millioner kroner.