Stort Gullfaks-oppdrag til Kværner

Kværner har fått i oppdrag å oppgradere Gullfaks A-plattformen slik at den får større kapasitet til å eksportere gass. Kontrakten er verdt 380 millioner kroner.