Skjebnedag for SAS' norske verkstedsarbeidere

SAS' norske verkstedsarbeidere får torsdag vite hvor konsernets tekniske hovedbase skal ligge i fremtiden. De frykter for nærmere 600 av dagens årsverk i teknisk sektor.