Spår økonomisk vendpunkt i 2004

Ledigheten vil øke til drøye 110.000. Veksttakten i produksjon og etterspørsel vil holde seg lav ut året. Men fra 2004 blir det en gradvis bedring, lyder spådommene om norsk økonomi fra Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH).