Bli verdas største eller døy

Skal Hydro si gullgruve, aluminiumsverket på Karmøy, byggjast ned eller utvidast til å bli eit av verdas største og mest effektive? Om nokre år må Hydro-leiinga ta dette vanskelege valet.