Færre tyvfiskere i mærene

Over hele landet plages oppdrettere av turister som tyvfisker laks i merdene, men i Rogaland har problemet minket.