Færre ansatte i oljevirksomheten

Sysselsettingen i oljevirksomheten har gått ned 7 prosent fra august i fjor til august i år.