Møkster lanserer nytt skip

Møkster-rederiet tjener masse penger, bygger nok et nytt forsyningsskip og lanserer en helt ny type beredskapsfartøy for oljeselskapene.