Det Norske Veritas med svakt årsresultat

Det Norske Veritas (DNV) hadde i fjor et resultat på 54 millioner kroner etter skatt, mot 187 millioner i 1999 og 211 millioner i 1998.