Rentekutt i USA

Den amerikanske sentralbanken satte ned renta med 0,5 prosentpoengtil 5 prosent tirsdag.