Ny toppsjef ved Hydro Karmøy

Sveinung By (57) er i dag utpeika som ny koordinator og toppsjeffor Hydro Aluminium si verksemd på Karmøy.