Samarbeid med britene kan gi 15 mrd.

En samordning av virksomheten på norsk og britisk side av Nordsjøen kan bidra til økte verdier for 15 milliarder kroner.