Terroren skremmer aksjesparerne

Nordmenns sparing i aksjefond sank kraftig etter terrorangrepene mot USA. September ble en rekorddårlig måned for aksjefondene.