Halliburton for Statoil

Halliburton er tildelt kontrakt av Statoil for å gjennomføre underbalansert boring på Gullfaksfeltet.