Troll-feltet gir store mengder renere vann

På Troll-feltet produseres det like mye vann som olje. Ny teknologigjør at vannet er blitt mye renere før det slippes ut.