Ansattes adresse avgjør avgiftsfritak

Arbeidsgiveravgiften i Norge er avhengig av bostedet til arbeidstakeren. Det er ikke selskapsadressen som er det avgjørende.