Fylkesordfører truer russen

Fylkesordfører Roald G. Bergsaker gir rektorene alle fullmakter til å slå knallhardt ned på russe-hærverk.