Utlendinger tar flest DnB-aksjer

Av de 104 millioner DnB-aksjer som staten selger, går hele 81 prosent til utenlandske investorer. Prisen per aksje blir 41,50 kroner.