- Mykje å tena på hyttefolk

— Ryfylke må satsa endå sterkare på hytter, for her er store pengar å tena.