Steensnæs gravlegger forurensende gasskraft

Olje— og energiminister Einar Steensnæs (KrF) har gravlagtgasskraftverkene som var saken Arbeiderpartiet i sin tid veltet denførste Bondevik-regjeringen på.