Soper inn på avfall

Trygve Jacobsen feier inn blant formuestoppene i Stavanger. Han hartjent penger på containerutleie, transport og håndtering av søppel.