Mot rentekutt etter valget

Uansett utfallet av valget den 10. september vil hovedstyret i Norges Bank den 19. september for første gang på snart 12 måneder seriøst diskuterer en endring i rentenivået.