Oljen sørget for økning i skatteinntektene

255 milliarder skattekroner var saldoen på kontoen til kemneren etter årets sju første måneder. Det er 57 milliarder mer enn på samme tid i fjor, og det er oljen kemneren har å takke for det.