OECD: Fare for at studenter bruker lån som trygd

Det er fare for at norske studenter bruker studielån som arbeidsledighetstrygd, mener økonomer i OECD.