Nettlæring fra Rogaland gir storkontrakt i EU

Rogaland Kurs og Kompetansesenter (RKK) blir en av de viktigste brikkene i storkontrakten på 3,95 millioner euro om nettlæring til åtte regioner i EU.