Q-meieriene vil bygge storanlegg på Jæren

Private Jæren Gardsmeieri blir trolig et av landets største meieri-anlegg. Eieren, Q-meieriene, tar sikte på å rekruttere 400-500 nye melkebønder fra Tine-leiren. Tine ser svært alvorlig på situasjonen.