Klart for nordisk skadeselskap

Det nordiske skadeforsikringsselskapet If utvider og inkluderer skadeforsikringsvirksomheten til finske Sampo.