Må søke skole på nettet

Kast papirskjemaet i den grønne dunken: Til våren må du bruke internett for å søke på videregående skoler i Rogaland.