Nopef krever at OD granskes

Fagforbudet Nopef krever at det utføres en ekstern revisjon avOljedirektoratets tilsyn med helse, miljø og sikkerhet på sokkelen.Nopef frykter at tilsynet med sikkerheten er svekket.