Omfattende politi­etter­forsk­ning mot Stav­anger-selskap

Over to og et halvt år etter at politiet gjennomførte razzia mot Teekay Shipping i Stavanger, holder de fortsatt på å gå gjennom et stort og komplisert etterforskningsmateriale.

Politiet og økokrim mistenker at Teekay Shipping, i dag Altera Infrastructure, solgte «Navion Britannia» i den hensikt at det skulle hogges opp i India.
Publisert: Publisert:

Det var i januar 2020 at økokrim gjennomførte razzia mot selskapets lokaler i Verven i Stavanger.

Siden den gang har selskapet Teekay Shipping Norway skiftet navn til Altera Infrastructure. Selskapet har en stor avdeling i Stavanger, og det var her politirazziaen skjedde etter konkret mistanke om ulovlig eksport av avfall.

Miljødirektoratet leverte også inn en anmeldelse på Teekay i forbindelse med det direktoratet mente var ulovlig eksport av avfall.

Som Aftenbladet har skrevet tidligere var det selskapets avdeling i Stavanger som skal ha inngått avtale om salg av skipet «Navion Britannia», som etter et videresalg og navneskifte, havnet til opphogging i Alang i India i 2019.

Kjenner seg ikke igjen

I 2020 uttalte Teekay at selskapet ikke hadde noe å skjule og gjerne bidro i etterforskningen. Anklagene om ulovlig eksport av avfall ble tilbakevist. Selskapet hevdet at alle regler og forskrifter var fulgt.

– Vi har ikke hatt kontakt med økokrim på en god stund, men vi har som tidligere opplyst bistått med alt de har bedt om av opplysninger og materiale, opplyser pressekontakt Steffen Rogne i Altera Infrastructure til Aftenbladet.

Han sier videre at selskapet selv ikke har funnet noe kritikkverdig i sakens anledning.

– Vi har også gjennomført våre egne undersøkelser sammen med våre rådgivere for å se om vi kunne finne noe som ikke var som det skulle. Resultatet av denne gjennomgangen var som ventet: Vi har fulgt alle lover og retningslinjer og kjenner oss heller ikke igjen i siktelsen, påpeker Rogne.

Skipet «Navion Britannia» var en oljetanker som hadde gått i tjeneste for Equinor i 18 år. «Navion Britannia» ble solgt fra Teekay Shipping til Karatal Shipping i juni 2018, bare én måned før skipet havnet i India for opphogging.

Ingvild Sæther er konsernsjef i Altera Infrastructure.

Flere skip endte til opphogging

Etter at politietterforskningen om mulig ulovlig eksport av avfall da «Navion Britannia» ble hogget opp i India, avdekket Aftenbladet at også søsterskipet, «Navion Scandia», endte sine dager på en strand kort tid etter at Teekay solgte skipet.

I tillegg skrev Dagens Næringsliv om at ytterligere to skip ble sendt til opphogging i Along i India kort tid etter at de ble solgt. Dette var skipene «Alexita», tidligere «Stena Spirit» og «Nordic Spirit».

Aftenbladets gjennomgang viste at prosessen og veien fra Norge via salg, navnebytter og flaggbytte hadde likhetstrekk for tre av de fire skipene. Skipene gikk via såkalte «cash-buyer-selskap» som kjøper opp skip som skal til opphogging.

«Navion Scandia», som er søsterskipet til «Navion Britannia», endte sine dager på stranden i Chittagong i Bangladesh – et område som av organisasjoner som følger denne virksomheten – blant dem norske Bellona - er trukket fram som enda verre enn Along i India når det gjelder arbeidernes sikkerhet, barnearbeid og forurensning av internasjonale organisasjoner, blant dem også norske Bellona.

Bellona uttalte at tilfellet «Navion Scandia» var klassisk når det gjaldt å selge skip med tanke på opphogging.

Da Aftenbladet avdekket reiseruten til «Navion Scandia», fra Teekay-salg til opphogging, forklarte Teekay at selskapet solgte i den tro at skipet skulle brukes på nye oppdrag i Europa.

– «Navion Scandia» ble solgt til en seriøs aktør som hadde til hensikt å bruke skipet på nye oppdrag i Europa og som forpliktet seg gjennom kontrakten til å følge våre regler dersom de skulle selge skipet videre. I ettertid har vi blitt klar over at skipet har endte opp i Bangladesh. Det er brudd på avtalen og uakseptabelt. Da vi ble klar over at fartøyet hadde forlatt Europa, kontaktet vi selv relevante myndigheter og varslet om det vi oppfatter som mulig brudd på internasjonale regler, uttalte selskapets daværende pressekontakt Axel Wiedenmann

Flere skip

Da Aftenbladet skrev om saken like etter politirazziaen, fortalte politiet at etterforskningen dreide seg om ett skip – «Navion Britannia» - når det gjelder transport av ulovlig avfall. Nå ønsker politiet ikke å gå i detaljer om etterforskningen av Altera Infrastructure og hvor mange skip etterforskningen eventuelt dreier seg om.

– Det er tale om en komplisert og omfattende etterforskning, med blant annet et omfattende datamateriale å gjennomgå, samt kompliserte vurderinger. Økokrim har fokus på framdriften i etterforskningen, og ønsker å påtaleavgjøre saken innen rimelig tid. Det er imidlertid vanskelig å gi noe tidsestimat for når etterforskningen kan ferdigstilles, forklarer Maria Bache Dahl, konstituert statsadvokat i Økokrim.

Omstridt opphogging

I en rekke år har det foregått opphogging av gamle og utrangerte skip i land som India, Bangladesh og Pakistan. De to sistnevnte landene ansees som verstingene, hvor skip sendes til strender og skjæres opp av et stort antall arbeidere med dårlig beskyttelse.

Industrien kalles «beaching» av skip og fører med seg stor fare for utslipp av uønskede stoffer. Dette er i utgangspunktet ikke ulovlig, men det er en del ulike regelverk, også innenfor EU, som kan ramme selskaper som sender skip til opphogging på strender.

Dersom selskaper fra Norge gjør dette, kan det være brudd på forurensingsloven. Men for at det skal være ulovlig, må skipene hogges på strender som ikke er EU-godkjente, og skipene må ha seilt under norsk flagg eller EU-flagg eller ha vært i EU-farvann da opphogging ble bestemt.

Publisert: