• Nøkkelpersonene i Kraft Finans er fra venstre Svein Ivar Førland i Kraft Bank, administrerende direktør Sveinung Byberg i Kraft Finans, forvalter Ross Porter og hovedeier Bjørn Maaseide. Jon Ingemundsen

Kraft Finans ekspanderer kraftig

Kraft Finans har satset ytterligere på eiendom og har nå investert 3,2 milliarder kroner. På nyåret starter selskapet dessuten et nytt rentefond.