Skadberg-utbygger slått konkurs

Det ble mandag åpnet konkurs i selskapet som står for utbyggingen av Skadbergbakken.

Publisert: Publisert:

Utbyggingsselskapet Skadberg Eiendomsutvikling er slått konkurs. Foto: Ove Heimsvik

Denne artikkelen er over åtte år gammel

Bergen tingrett åpnet mandag konkurs i SkadbergEiendomsutvikling, og det fører til mer usikkerhet for den som har flyttet inneller kjøpt boliger i prosjektet.

Aftenbladet har tidligere omtalt Skadbergbakken, der folkhar bodd på det som kan betegnes som en byggeplass i flere måneder.

Kommunen vil hjelpe

— Vi ønsker å hjelpe boligeierne. Vivil ikke gi tillatelse til innflytting i de fem boligene som er tilnærmetferdige, før alle forhold rundt utearealer og infrastruktur er på plass. Dettegjelder også retting av feil og mangler ved de 14 boligene som allerede erbebodd, har Eli Osaland Muis, byggesaksbehandler i Sola kommune, sagt tilAftenbladet.no tidligere.

Kommunen er kritisk til utbyggers håndtering av saken.

— Det virker lite profesjonelt. Jegforstår veldig godt at de som har kjøpt boliger, både de som har flyttet inn ogde som ikke har fått flytte inn, er frustrerte, sier Osaland Muis tilAftenbladet.

Frist neste måned

Kommunen har gitt frist til 29. februar for ferdigstillelseav de 14 innflyttede boligene og tilhørende infrastruktur.

Ved siden av blokken med 12 leiligeheter som er tatt i bruk,står råbygget til en identisk blokk mer eller mindre tildekket av plast, som enslags beskyttelse mot vær og vind.

— Vi vurderer å gi stoppordre forbyggevirksomheten som gjelder denne blokken, for å sikre at ressursene blirbrukt på de rette plassene, det vil si der det er mangler i dag, sier EliOsaland Muis.

- En slags lettelse

Nettopp dette håper Hans Kristian Holmen at Sola kommunestår ved. Han er styreleder i sameiet i blokka i Skadbergbakken som allerede erinnflyttet.

— Det er en slags lettelse atselskapet nå er konkurs. Til nå har det vært for mye spill, for mye taktikkeri,til at det har vært hyggelig å være med på. Nå er det mer rene ord for pengene,nå vet vi hvor saken står. Vi håper og tror at Sola kommune står ved det de harsagt; det bør ikke flytte inn flere før de har ordnet opp i forholdene ved deallerede eksisterende boligene, sier Holmen.

Sameiet har flere krav i boet.

— Bare ferdigstillelse avfellesarealet er på 5 millioner kroner. I tillegg kommer flere andre forhold iforbindelse med ferdigstillelse av blokka. Totalt kan vårt krav komme opp i 10millioner kroner, sier Holmen.

Kritisk til banken

Han mener at også Sparebanken Vest har vært en del av dettaktiske spillet rundt utbyggingen av Skadbergbakken.

— Banken har fôret en død hest, ogikke mange har vært klar over at hesten er død. Vår mening er at banken harhatt som mål å få mest mulig tilbake av det lånet de har gitt, og at de derforoverholdet ikke har brydd seg om totalen, sier Holmen.

Han er lei av stadige skuffelser.

— Det er svært fortvilende å ha detslik. Nå håper vi at seriøse aktører vil overta og utvikle prosjektet videre.Vi ønsker ikke å bo på en byggeplass, vår intensjon har hele tiden vært å fåalle boligene ferdigstilt, sier Holmen.

Ønsker klare betingelser

Sigve Eikeland er en av to huseiere som flyttet inn iSkadbergbakken allerede høsten 2010. Han er ikke overrasket over, og heller ikklei for, at Skadberg Eiendomsutvikling nå er slått konkurs.

— Det som er pussig, er måten bankenhar håndtert dette på. Den forteller ikke hva som skal skje, og bidrar derfor,sammen med Skadberg Eiendomsutvikling og Eiendomsmegler Vest, til denne katastrofen. Helt sidenpåske i fjor har den visst om problemene, men den har ikke klart å ryddeopp, sier Eikeland.

Han forteller videre at 14 familier ikke har fåttferdigattest på sine boliger. En rekke andre familier har ikke fått overlevertboligene de har ventet på i over to år.

— Det er svært viktig at disse nåblir tatt vare på. Jeg håper derfor at Sola kommune allerede fra starten av erhelt klare på hvilke betingelser de setter for dem som skal overta prosjektet,sier Eikeland.

Han tror på fortgang i ferdigsstillelsen nå.

— Flere aktører har sagt at de kanoverta. Jeg er sikker på at bobestyrer kan komme til enigehet med en av destore aktørene ved å tilby dem en ok pris.

Avventer bobestyrer

Lars Ove Breivik, informasjonssjef i Sparebank Vest, kanikke si noe om hva som nå vil skje videre.

— Det er opp til bostyrer åbestemme den videre framdriften. Vi avventer dette, sier Breivik.

Han sier videre at banken vil stille seg bak debankgarantier som er gitt under utbyggingen av Skadbergbakken.

— Vi stiller oss til disposisjon forboet, hvis det er ønskelig med bistand for å fullføre prosjektet, sier Breivik.

Krav i boet må meldes bostyrer Dag Borgen Nødtvedt innen 13.februar. Første skiftesamling holdes 27. februar i Bergen.

Publisert: