Auka eksport av laks

Ny statistikk frå Eksportutvalget for fisk viser ikkje berre høge lakseprisar, men også ei auke i eksportmengda.