- Er ikke noe sosialkontor

Hovedoppgaven til Innovasjon Norge er å hjelpe talentene fram til å utvikle morgendagens næringsliv.