Alle parter fornøyd etter hard sykehusmekling

Det blir ingen streik blant de ansatte på sykehusene etter atpartene i meklingen har godtatt meklingsmannens skisse til løsning.