- Tryggest å spare på høyrentekonto

Begge er butikkansatte, begge sparer til pensjonstilværelsen, og begge er usikker på fremtidens pensjoner. Grete Kverneland (51) og Ann Elise Viste (55) har begge ordnet seg med en spareordning med tanke på alderdommen.